Archimedes

Algemeen

Periode 1

in de eerste les kijken we welke onderwerpen dit jaar aan bod kunnen komen.

Link naar formulier

Klas 4 gaat in deze periode de basis van de scheikunde leren. Klas 5 gaat lesstof van het MAVO examen herhalen en leren hoe wetenschappelijke verslaglegging werkt

Natuurkunde

Periode 1, herhaling natuurkunde MAVO

Opdracht 1

Werk onderstaande vragen uit in een verslag. Laat per vraag in een tekening zien hoe je gemeten hebt en welke formule je voor je berekening gemaakt hebt.

  1. Op welke spanning werkt de discolamp?
  2. Welke elektrische componenten zitten in de discolamp?
  3. Toon aan dat in de discolamp een led- of een gloeilampje is gebruikt.
  4. Toon aan of de componenten in serie of parallel geschakeld zijn.
  5. Wat is de weerstand van het motortje?
  6. Wat is de weerstand van het lampje?
  7. Wat is het vermogen van de discolamp?
  8. Hoe lang kun je de discolamp gebruiken en hoeveel energie wordt er dan verbruikt?

Verwerk iedere vraag op ongeveer 2 pagina’s met de volgende hoofdstukindeling

Bekijk hier een voorbeeld.

Maak als laatste een tekening van de schakeling in de discolamp. Gebruik hiervoor de resultaten van de onderzoeksvragen.

Voorzie je verslag van een voorblad, inhoudsopgave en lever het in voor 20 september 2017 als .pdf bij [email protected]

Opdracht 2

In dit onderzoek ga je op 3 manieren de zwaartekrachtsconstante g bepalen.

Voor het MAVO examen heb je geleerd dat g = 10 m/s2. Misschien weet je al dat g = 9,81 m/s2. In je onderzoek kom je misschien op een andere waarde. Dat is niet erg omdat je bij iedere proef meetfouten maakt.

Om een nauwkeurig resultaat van je metingen te krijgen maken we gebruik van een grafiek en een trendlijn. Gebruik dit bestand om te oefenen met het maken van een trendlijn.

Onderzoek 1

Onderzoek 2

Onderzoek 3

Verwerk ieder onderzoek met de volgende hoofdstukindeling

Bekijk hier een voorbeeld.

Voorzie je verslag van een voorblad, inhoudsopgave en lever het in voor 10 november 2017 als .pdf bij [email protected]

Scheikunde

Periode 1, Basis scheikunde